Regionalny oddział w Białymstoku

Deficyt biegłych sądowych

24 czerwca 2019 r.

W związku z koniecznością uzupełnienia listy biegłych sądowych z zakresu księgowości i księgowości ze specjalnością wyceny przedsiębiorstw w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku - Prezes Sądu Okręgowego poszukuje osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego należącym do PIBR w Białymstoku

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniajace wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15, poz. 133) a w szczególności:
1. korzystajace z pelni praw cywilnych i obywatelskich
2. majace ukończone 25 lat życia
3. posiadajace teoretyczne i praktyczne wiadomosci specjalne w w/w zakresie
4. dające rękojmię należytego wykonywania obowiazkow bieglego
5. które wyrażą zgodę na ustanowienie jej biegłym
mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, 15-950 Białystok.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR