Regionalny oddział w Białymstoku

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2021r.

27 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

               Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku wraz z Regionalnym Oddziałem  Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku zapraszają do udziału w:

 

 OBLIGATORYJNYM SZKOLENIU Z  ZAKRESU
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2021 r.

 

Tematyka szkolenia:

  1. MODUŁ 22 „Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych” –                  8 godz. lekcyjnych.
  2. MODUŁ 23 „Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody” – 16 godz. lekcyjnych.

 

Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz

Terminy:                           

Moduł

Termin szkolenia

Cena

(cena zawiera koszt wykładu oraz materiałów szkoleniowych)

MODUŁ 22 „ Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych” – 8 godz. lekcyjnych

13 października 2021 r.

w godz. 8:30 – 15:15

300 zł

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT

MODUŁ 23 „Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody” – 16 godz. lekcyjnych

27 i 28 października 2021 r.

 w godz. 8:30 – 15:15

600 zł

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT

                 

  • W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez PIBR
  • Szkolenie planowane jest w trybie stacjonarnym
  • Wpłaty za szkolenie prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku   nr 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
  • Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować do 15 września 2021 r. do Oddziału  Okręgowego SKwP ul.Warszawska 34, 15-077 Białystok, tel. 85 743-26-19, 85 743-26-05, e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl. lub w Regionalnym Oddziale PIBR  ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok, tel. 85 743 25 52, e-mail: bialystok@pibr.org.pl

  Zachęcamy do zgłaszania się poprzez stronę internetową www.bialystok.skwp.pl.

 

 Białystok, maj 2021 r.                                 Dyrektor Oddz. Okręg. SKwP             Prezes R/O PIBR

 

                                                                                         Teresa Sołowińska                                  Kazimierz Rek

 

 

Zgodnie z uregulowaniami liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i nie wykonujących zawodu  w 3-letnim okresie rozliczeniowym ( od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. ) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego prowadzonego przez jednostkę uprawnioną
  • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godz. lekcyjne, w tym:

  • co najmniej 16 godz. szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Na zakończenie 3 – letniego okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR