Regionalny oddział w Białymstoku

Konferencja „ Polski Ład - zmiany w podatkach w 2022r.” w dniu 17.12.2021r.

15 listopada 2021 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Białymstoku
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  konferencji online
„ Polski Ład - zmiany w podatkach w 2022r.”
 
Konferencja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021r.(piątek) w trybie zdalnym w godzinach 9.00-16.30.
Wykład poprowadzi doradca podatkowy Pani Ewa Stolarczyk.
 
Udział w konferencji zalicza 8 godzin samokształcenia, do którego zobowiązani są biegli rewidenci w każdym roku kalendarzowym.
Odpłatność za udział w konferencji wynosi 300 zł (zw. z VAT) od osoby.
Wpłatę za udział w szkoleniu należy przekazać na konto RO PIBR w Białymstoku
nr 27 1500 1344 1213 4003 9472 0000 do dnia 14.12.2021r.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 10.12.2021 r.
Tel. (85) 7432552
e-mail: bialystok@pibr.org.pl
 
 
 
Z poważaniem
Kazimierz Rek
Prezes Regionalnej Rady
Oddziału PIBR w Białymstoku
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR