Regionalny oddział w Białymstoku

WALNE ZGROMADZENIE 28.03.2023r.

13 marca 2023 r.

28.03.2023r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w:
Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

którego głównym celem będzie ocena dotychczasowej działalności samorządu, a także wybór władz Regionu oraz Delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Ponadto Walne Zgromadzenie uchwali program działania Regionalnego Oddziału na następną kadencję.
Obrady Walnego zgromadzenia odbędą się w dniu: 28 marca 2023 r. (wtorek)
o godz. 11:00 w pierwszym terminie lub o godz 11:15 w drugim terminie
w SKwP Okręgowy Oddział w Białymstoku sala nr 3 (parter) w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 34.


Ponadto pragniemy poinformować o konieczności posiadania ważnej legitymacji członkowskiej PIBR oraz dokumentu tożsamości.

Porządek obrad można pobrać tutaj
Z poważaniem

Regionalna Rada
Regionalnego Oddziału PIBR
w Białymstoku
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR