Regionalny oddział w Białymstoku

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel.: 85 743 25 52
e-mail: bialystok@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR