Regionalny oddział w Białymstoku

Władze regionu

REGIONALNA RADA

  • Kazimierz Rek – Prezes
  • Teresa Sołowińska – Zastępca prezesa
  • Wojciech Pietrowski – Sekretarz
  • Magdalena Klemienia – Skarbnik
  • Maciej Mazur – Członek
  • Eliza Oleksza – Członek
  • Katarzyna Bielawiec – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

  • Agnieszka Głosek – Przewodnicząca
  • Joanna Filimoniuk – Wiceprzewodnicząca
  • Monika Truszkowska-Kurstak – Członek

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR