Regionalny oddział w Białymstoku

Konferencja 29.10.2020r.

23 września 2020 r.

Zmiany w podatku VAT,CIT,PIT w 2020r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Białymstoku
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  konferencji

„Zmiany w podatku VAT,CIT,PIT w 2020r.”

                                                                     

Konferencja odbędzie się w dniu 29 października 2020r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40 w sali 307 (III piętro) w budynku „A „ w godzinach 10.00-16.30.

 

Porządek konferencji:

  1. Otwarcie konferencji przez Pana Kazimierza Reka Prezesa RO PIBR w Białymstoku
  2. Konferencja z zakresu zmian w podatkach dochodowych i podatku VAT w 2020r. wykład poprowadzi doradca podatkowy Pani Ewa Stolarczyk.
  3. Dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

Udział w konferencji zalicza 8 godzin samokształcenia, do którego zobowiązani są biegli rewidenci w każdym roku kalendarzowym.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi (160 zł + VAT) 196,80 zł brutto od osoby.

W ramach odpłatności zapewniamy wykład specjalisty, kawę, herbatę.

Wpłatę za udział w szkoleniu należy przekazać na konto RO PIBR w Białymstoku

nr 27 1500 1344 1213 4003 9472 0000 do dnia 20.10.2020 r.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15.10.2020 r.

Tel. (85) 7432552

e-mail: bialystok@pibr.org.p

 

Z poważaniem

Kazimierz Rek

Prezes Regionalnej Rady

Oddziału PIBR w Białymstoku

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR