Regionalny oddział w Białymstoku

Konferencja 27.01.2021r. "Zmiany w podatkach VAT, CIT,PIT w 2021 r."

10 grudnia 2020 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Białymstoku
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  konferencji online
„Zmiany w podatkach PIT,CIT,VAT w 2021r.”
                                                                     
Konferencja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021r.(środa) w trybie zdalnym w godzinach 9.00-16.30.
Zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu w załączeniu.
Wykład poprowadzi doradca podatkowy Pani Ewa Stolarczyk.
 
Udział w konferencji zalicza 8 godzin samokształcenia, do którego zobowiązani są biegli rewidenci w każdym roku kalendarzowym.
Odpłatność za udział w konferencji wynosi (200 zł + VAT) 246 zł brutto od osoby.
Wpłatę za udział w szkoleniu należy przekazać na konto RO PIBR w Białymstoku
nr 27 1500 1344 1213 4003 9472 0000 do dnia 20.01.2021r.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15.01.2021 r.
Tel. (85) 7432552
e-mail: bialystok@pibr.org.pl
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR