Regionalny oddział w Białymstoku

Kandydaci na biegłego rewidenta !!!

4 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z poszukiwaniem przez Firmy Audytorskie osób do pracy prosimy o informację wszystkich zainteresowanych kandydatów pragnących rozpocząć ścieżkę zdobywania kwalifikacji zawodowych biegłego rewidenta o informację oraz kontakt z Regionalnym Oddziałem PIBR w Białymstoku.
e-mail: bialystok@pibr.org.pl 
tel.: (85)743 25 52
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR