Regionalny oddział w Białymstoku

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów

21 maja 2019 r.

W siedzibie Oddziału biegli rewidenci biorący udział w Walnym Zgromadzeniu, mogą zapoznać się z protokołem z obrad, po pisemnym zgłoszeniu wniosku o udostępnieniu protokołu i zgłosić ewentualne uwagi w ciągu 7 dni.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR