Regionalny oddział w Białymstoku

Konferencja 08.11.2019r.

25 października 2019 r.

Wpływ ostatniej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach na działalność firm audytorskich i zawód biegłego rewidenta.

Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku zaprasza na konferencję biegłych rewidentów.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce  Oddział Okręgowy w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34 w sali na parterze w godzinach 9.00 - 15.30.

 

Porządek konferencji:

  1. Otwarcie konferencji przez Prezesa RO PIBR w Białymstoku Pana Kazimierza Reka
  2. Wykład przeprowadzi Pan Krzysztof Burnos

Tematy konferencji:

  • „Wpływ ostatniej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach na działalność firm audytorskich i zawód biegłego rewidenta. Przedstawienie nowego kształtu systemu nadzoru publicznego”.
  • „Przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu e-sprawozdawczości finansowej: struktura, e-podpisy etc. Techniczny aspekt e-sprawozdania finansowego w formacie xml oraz koncepcja sprawozdawczości XBRL.
  1. Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Udział w konferencji zalicza 8 godzin samokształcenia, do którego zobowiązani są biegli rewidenci w każdym roku kalendarzowym.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi (130 zł + VAT) kwota brutto 159.90 zł od osoby. W ramach odpłatności zapewniamy wykład specjalisty, kawa, herbata.

 

Wpłatę za udział w szkoleniu należy przekazać na konto RO PIBR w Białymstoku

nr 27 1500 1344 1213 4003 9472 0000 do dnia 31 października 2019r.


tel. 85 7432552

e-mail: bialystok@pibr.org.pl

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR