Regionalny oddział w Białymstoku

Konferencja 18.12.2019 r.

13 listopada 2019 r.

Zmiany w podatkach 2019/2020 r.

Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku zaprasza na konferencję biegłych rewidentów.

 

Temat konferencji: ”Zmiany w podatkach w 2019/2020 r.”

 

Konferencja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34 w sali na parterze w godzinach 9.00-15.30.

 

Porządek konferencji:

  1. Otwarcie konferencji przez Pana Kazimierza Reka Prezesa RO PIBR w Białymstoku
  2. Wykład z zakresu zmian w podatkach dochodowych i podatku VAT w 2019/2020 wykład poprowadzą doradcy podatkowi: Pan Michał Laskowski oraz Pan Piotr Pacewicz.
  3. Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Udział w konferencji zalicza 8 godzin samokształcenia, do którego zobowiązani są biegli rewidenci w każdym roku kalendarzowym.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi (130 zł + VAT) 159,90 zł brutto od osoby. W ramach odpłatności zapewniamy wykład specjalisty, kawę, herbatę.

Wpłatę za udział w szkoleniu należy przekazać na konto RO PIBR w Białymstoku

nr 27 1500 1344 1213 4003 9472 0000 do dnia 10 grudnia 2019 r

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 30 listopada 2019 r.

Tel. (85) 7432552

e-mail: bialystok@pibr.org.pl

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR