Regionalny oddział w Białymstoku

Nowe legitymacje biegłych rewidentów

28 grudnia 2017 r.

W związku z ustawową zmianą nazwy naszego samorządu - zaszła konieczność zaprojektowania i produkcji nowych legitymacji członkowskich PIBR.

Legitymacje już się znajdują w siedzibie Oddziału i będą wydawane do rąk własnych Biegłym Rewidentom - w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR