Regionalny oddział w Białymstoku

Nowe legitymacje biegłych rewidentów

28 grudnia 2017 r.

W związku z ustawową zmianą nazwy naszego samorządu - zaszła konieczność zaprojektowania i produkcji nowych legitymacji członkowskich PIBR.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR