Regionalny oddział w Białymstoku

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku

28 marca 2019 r.

Rada Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO PIBR w Białymstoku na dzień 11 kwietnia 2019 r - w pierwszym terminie - godz. 10:00, w drugim terminie - godz. 10:15. Odbędzie się ono w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Regionalnego Oddziału do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ze względów organizacyjnych prosimy biegłych rewidentów o potwierdzenie uczestnictwa w biurze Oddziału.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR