Regionalny oddział w Białymstoku

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku - wyniki wyborów

26 kwietnia 2019 r.

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku, które odbyło się 11 kwietnia 2019 r. wybrało Prezesa, Regionalną Radę, Komisję Rewizyjną Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku oraz 3 delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Prezesem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku został Kazimierz Rek.

Wybrano 6 członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, która na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:
 • Maciej Mazur - zastępca prezesa
 • Wojciech Pietrowski - sekretarz
 • Magdalena Klemienia - skarbnik
 • Nina Maksimiuk
 • Eliza Oleksza
 • Teresa Sołowińska
Skład wybranej Komisji Rewizyjnej jest następujący:
 • Irena Zwoleńska - przewodnicząca
 • Joanna Filimoniuk
 • Agnieszka Głosek
Delegatami na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zostali wybrani:
 • Maciej Mazur
 • Wojciech Pietrowski
 • Kazimierz Rek.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR